Każda dziedzina wiedzy, np. biologia czy fizyka, dysponuje charakterystycznymi dla niej pojęciami. Pojęciom tym odpowiadają w języku terminy, czyli nazwy o znaczeniu swoistym, wykraczającym poza semantykę odmiany ogólnej danego języka narodowego. Powiedzieć można, że terminy stanowią podstawowy budulec każdego języka specjalistycznego, niezależnie od tego, w jaki sposób go zdefiniujemy – to one są językowymi nośnikami informacji w ramach danej dziedziny wiedzy. W kontekście powyższych uwag dość dokładnie określić można, na czym polega tłumaczenie specjalistyczne: polega ono mianowicie na poprawnym, dostatecznie precyzyjnym, przekładzie danego języka specjalistycznego na język docelowy ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, która ów język specjalistyczny wyróżnia.

Tłumaczenia umów i dokumentów a język specjalistyczny

Przekład dokumentów jest ściśle związany z problematyką terminologii i języków specjalistycznych. Każdy dokument, np. orzeczenie sądowe, faktura czy umowa, jest bowiem sporządzony w pewnym języku specjalistycznym. W praktyce przyjęło się określać go mianem języka urzędowego, choć z perspektywy tłumacza i językoznawcy, zasadniej byłoby mówić o wielości takich języków, np. języku umów czy języku orzeczeń sądowych. W naszej firmie realizujemy profesjonalne tłumaczenia dokumentów, mając każdorazowo na uwadze specyfikę języka specjalistycznego, w którym został on sporządzony i terminologię, która leży u jego podstaw.

Zadanie tłumaczenia dokumentów – przekład zwykły

Podstawową usługą, którą oferujemy w ramach tłumaczenia dokumentów, jest przekład zwykły. W odróżnienia od tłumaczenia przysięgłego nie ma on mocy prawnej i nie wiąże się z odpowiedzialnością tłumacza. Powiedzieć można, że celem tej usługi jest przetłumaczenie danego dokumentu na własny użytek zleceniodawcy. Innymi słowy, możemy przetłumaczyć dany dokument, po to, aby mogli Państwo np. określić jego charakter prawny, zrozumieć wynikające z jego treści obowiązki prawne, które na Państwa nałożono czy zdobyć wiedzę o produktach, które scharakteryzowano w danej ofercie handlowej.

Zakres zwykłego tłumaczenia dokumentów jest w zasadzie nieograniczony, może on obejmować m.in. umowy, ich wypowiedzenia, rachunki, oferty, faktury, pełnomocnictwa. Niezależnie od tego, jaki jest status prawny tłumaczonego dokumentu oraz w jakim celu następuje tłumaczenie, zachowujemy najwyższy standard przekładu charakterystyczny dla tłumaczenia przysięgłego. Dlatego też dokument w języku docelowym można traktować jako pewne źródło wiedzy o opisanych w nich kwestiach prawnych.

Przekład przysięgły, czyli tłumaczenia dokumentów z zachowaniem ich mocy prawnej

W przypadku przekładu dokumentów, w tym tłumaczenia umów, bardzo często konieczne jest skorzystanie z usługi przekładu uwierzytelnionego. Jego celem jest zachowanie mocy prawnej danego dokumentu „pomimo” przekładu jego treści z języka źródłowego na docelowy. Tłumaczenie przysięgłe, które Państwu oferujemy nie tylko czyni zadość wysokim wymaganiom prawnym przewidzianym w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, ale ponadto stanowi wyraz naszej bogatej wiedzy prawniczej i świadomości językowej, którą dysponujemy. Świadczone przez nas tłumaczenie przysięgłe obejmuje przekład takich dokumentów, jak:

 • akty stanu cywilnego,
 • akty notarialne,
 • dyplomy wyższych uczelni,
 • umowy,
 • statuty spółek,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,
 • decyzje organów administracyjnych,
 • dokumenty związane ze stosunkiem prawnym między pracownikiem a pracodawcą.

Zdajemy sobie sprawę z mnogości typów dokumentów, które biorą udział w obrocie prawnym. Z tego względu każdorazowo dopasowujemy zakres usługi tłumaczenia przysięgłego dokumentów do Państwa indywidualnych potrzeb.

Usługa tłumaczenia umów i dokumentów w różnych językach

Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów z wielu języków źródłowych należących do różnych rodzin językowych. Przekład dokumentów obejmuje w szczególności takie języki, jak: angielski, niemiecki, francuski, chiński czy czeski. Listę przekładanych przez nas języków znaleźć można na naszej stronie – w sytuacji, gdy nie ma na niej języka, który Państwa interesuje, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować tłumaczenie w interesującym Państwa języku.

Krótkie terminy tłumaczeń dokumentów w mTłumaczenia.pl

Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku tekstów urzędowych niezwykle ważny jest czas. Niekiedy zdarza się, że dokument dostarczony po terminie nie wywiera skutków prawnych, a przywrócenie wskazanego terminu jest trudne bądź niemożliwe. Z tego względu dokonujemy tłumaczenia dokumentów możliwie jak najszybciej – w większości przypadków dostarczamy Państwu przełożony tekst już następnego dnia roboczego. Oferujemy ponadto usługę tłumaczenia ekspresowego, która okaże się niezwykle przydatna w sytuacjach, gdy jakakolwiek zwłoka może negatywnie oddziaływać na Państwa interesy prawne lub ekonomiczne. Jeśli potrzebują Państwo ekspresowego tłumaczenia dokumentów, prosimy o poinformowanie nas o tym przy składaniu zamówienia. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Tłumaczenie tekstów wykonujemy m.in. w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, chiński, bułgarski, łacina.


Oferujemy następujące typy tłumaczeń:

Zaufali nam:
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
 • Nasi klienci
Płatności:

mTłumaczenia - Płatności

Certyfikat Rzetelności:

Social Media:

mTłumaczenia.pl

Nasze biuro tłumaczeń to:

 • Ponad 60 lat doświadczenia
 • Przetłumaczone ponad 1.500.000 stron
 • Ponad 130.000 zadowolonych klientów

mTlumaczenia Wrocław

Bałuckiego 10/1 50-034 Wrocław

(+48) 71 796-40-90

mTlumaczenia Warszawa

Wspólna 50A, lok. 21 00-680 Warszawa

(+48) 22 692-41-47

mTlumaczenia Poznań

pl. Wielkopolski 3/27 61-746 Poznań

(+48) 61 851-51-03

mTlumaczenia Szczecin

Wojska Polskiego 56/4 70-477 Szczecin

(+48) 91 43-43-556

2023 © mTlumaczenia | Wszelkie prawa zastrzeżone | Mapa strony