polski   angielski   niemiecki

Tłumaczenia Łotewski

Tłumaczenia łotewski

Język łotewski - Latvieąu

 
Język z grupy wschodniobałtyckich języków bałtyckich, którym posługuje się ok. 1,5 mln mówiących, głównie na Łotwie. Wyróżnia się trzy główne dialekty: północno-zachodni (tamijski), środkowy (liwoński) i wschodni (łatgalski). Język łotewski jest blisko spokrewniony z językiem litewskim. W przeciwieństwie jednak do litewskiego był pod silnym wpływem języków germańskich, ugrofińskich oraz słowiańskich, co wpłynęło na jego znaczne oddalenie od wspólnego pnia. Władze Łotwy po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku ustanowiły język łotewski jedynym językiem urzędowym w tym kraju i prowadzą kampanię na rzecz jego upowszechnienia wśród mniejszości narodowych (przede wszystkim Rosjan preferujących język rosyjski). Najstarsze zabytki literackie z XVI w. (katechizmy).
 
 

  Cennik tłumaczeń języka łotewskiego

 

Tłumaczenia pisemne, ceny za 1 stronę obliczeniową.

 

netto

brutto

 

 

netto

brutto

z łotewskiego
 na polski

90,00

110,70

  

z polskiego
na łotewski

100,00

123,00

 

Tłumaczenia ustne, ceny od za 1 godzinę.

 

netto

brutto

rozmowy handlowe, zawarcie małżeństwa, ...

od 150,00

od 184,50

tłumaczenia symultaniczne

od 160,00

od 196,80

 
1 strona obliczeniowa = 1800 znaków tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego.
Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie*.

Przy większych zleceniach oraz dla stałych klientów stosujemy rabaty cenowe.

Wszystkich przekładów dokonują tłumacze z wieloletnim doświadczeniem.
 

Biuro tłumaczeń języka łotewskiego
Tłumaczenia w języku angielskim – oferta