polski   angielski   niemiecki

Tłumaczenia Litewski

Tłumaczenia litwiński

 

Język litewski - lietuviu kalba

 
Należy do grupy języków bałtyckich. Posługuje się nim ponad 3 mln mieszkańców Litwy, używany jest również w Polsce na Suwalszczyźnie, w Rosji i na Łotwie. Język urzędowy Litwy. Dwa główne dialekty: żmudzki i auksztocki. Jako język pisany pojawił się w XVI w. Współczesna forma języka litewskiego ukształtowała się na przełomie XIX-XX w. Pewien wpływ wywarły na niego języki sąsiadujących narodów słowiańskich: język polski, białoruski i rosyjski, aczkolwiek w pierwszej połowie XX w., po odzyskaniu niepodległości przez Litwę można było zaobserwować tendencję do zastępowania slawizmów wyrazami rodzimymi. Alfabet łaciński. 
 
 

  Cennik tłumaczeń języka litewskiego

 

Tłumaczenia pisemne, ceny za 1 stronę obliczeniową.

 

netto

brutto

 

 

netto

brutto

z litewskiego
 na polski

55,00

67,65

  

z polskiego
na litewski

60,00

73,80

 

Tłumaczenia ustne, ceny od za 1 godzinę.

 

netto

brutto

rozmowy handlowe, zawarcie małżeństwa, ...

od 150,00

od 184,50

tłumaczenia symultaniczne

od 160,00

od 196,80

 
1 strona obliczeniowa = 1800 znaków tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego.
Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie*.

Przy większych zleceniach oraz dla stałych klientów stosujemy rabaty cenowe.

Wszystkich przekładów dokonują tłumacze z wieloletnim doświadczeniem.
 

Biuro tłumaczeń języka litewskiego
Tłumaczenia w języku litewskim – oferta