polski   angielski   niemiecki

Skład graficzny

  Opracowanie graficzne i przygotowanie materiałów do druku (DTP)

 

Tłumaczymy wszelkie materiały prezentacyjne takie jak foldery, katalogi, ulotki, broszury, prezentacje, plakaty, itd. Oprócz tłumaczenia tekstu możemy wykonać pełne opracowanie graficzne oraz przygotować tego typu dokumenty do druku.
 
Dzięki pełnemu zakresowi oferowanych usług nie musicie Państwo szukać wielu dostawców usług, aby przygotować swoje materiały reklamowe i informacyjne w obcych językach. U nas możecie Państwo zlecić nie tylko tłumaczenie danego folderu czy katalogu, ale również opracowanie graficzne wersji obcojęzycznej wraz z jej sprawdzeniem i korektą edytorską. Wystarczy, że dostarczycie Państwo odpowiednie materiały w formie elektronicznej i wskażecie język oraz wymagany format docelowy. Reszta należy do nas. 
 
Tłumaczenie - opracowanie graficzne:
 
Procedura przygotowania materiałów przeznaczonych do druku obejmuje:
 Tłumaczenie 
•  Korekta językowa tekstu 
 Opracowanie graficzne dokumentu, skład tekstu i grafiki
 Korekta językowa i edytorska docelowego dokumentu (proofreading)
 Akceptacja klienta
 Wydruk wielonakładowy 
 
Stosowane oprogramowanie:
 Adobe Acrobat 
 Adobe FrameMaker 
 Adobe Illustrator 
 Adobe InDesign 
 Adobe PageMaker 
•  Adobe Photoshop 
Adobe Dreamweaver
Adobe Premiere
 CorelDRAW 
•  Inne ... 
 
Cena składu graficznego dokumentu wraz z korektą drukarską zależy od kilku czynników: czy będzie niezbędna ingerencja w grafikę, w jakim formacie są przesłane pliki, itd. 
 
Mają Państwo dodatkowe pytania lub chcą zamówić bezpłatną wycenę? Prosimy o kontakt